วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คิดอย่างไรกับคุณภาพถุงมือยางในปัจจุบัน

           ในปัจจุบันไม่ว่าจะทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ การคำนึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานได้รับความปลอดภัยอย่างดีที่สุด และการเลือกถุงมือยางคุณภาพก็เช่นเดียวกัน ผู้ประกอบการก็ควรที่จะเลือกให้ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความปลอดภัยอย่างเต็มที่นั้นเอง

             สำหรับตัวผู้ผลิตถุงมือยางเองก็ต้องให้ความใส่ใจเรื่องคุณภาพของงานถุงมือด้วย เพราะหากทำการผลิตสินค้าออกมาให้แบบที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีคุณภาพเพียงพอ ก็จะส่งผลเสียถึงความเชื่อมั่นขององค์กรด้วย ดังนั้นการผลิตสินค้าที่ดีคุณภาพออกมาจำหน่านก็ควรที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักด้วยนั่นเอง สำหรับผู้ใช้ก็เช่นเดียวกันหากใช้ถุงมือยางแล้วเกิดอาการระคายเคืองก็ควรที่จะหยุดใช้และรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพราะคุณอาจจะแพ้ยางจากถุงมือยางก็เป็นได้ โดยอาการคันหรือระคายเคืองดังกล่าวนั้น เกิดจากสาเหตุการใช้ถุงมือยางก็จริง แต่ไม่ใช้ว่าถุงมือไม่มีคุณภาพแต่อย่างไร เพราะการแพ้ยางจากถุงมือนั้นสามารถเกิดได้กับทุกคนซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุส่วนตัวของแต่ละคนเท่านั้น

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สิ่งสำคัญที่ต้องใช้ Food Grade Lubricants


          โรงงานอุตสาหกรรมแทบทุกแห่งมีการนำFood Grade Lubricantsเข้ามาใช้ในงาน และช่วยให้กระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสาเหตุหลักๆ ที่เจ้าของกิจการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์ฟู้ดเกรด คือ
  1. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันหรือFood Grade Lubricants เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่ผลิตมานั้นปลอดภัย ตั้งแต่ขบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค
  2. เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตด้านชื่อเสียง เพราะหากเกิดเหตุการณ์เลวเร็วขึ้น ผู้ผลิตก็จะต้องเสียชื่อเสียง ดังนั้นในการใช้Food Grade Lubricantsหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นฟู้ดเกรด เป็นสิ่งหนึ่งที่จะกะรันตีได้ในระดับหนึ่งว่าสินค้าของคุณปลอดภัย
          ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือผู้ผลิตเองต่างก็ต้องเชื่อมั่นในความปลอดภัย และผู้ผลิตก็จะต้องคำนึกถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ทั้งนี้ก็รวมถึงชื่อเสียงเรื่องคุณภาพของสินค้าที่นำมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค