วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สิ่งสำคัญที่ต้องใช้ Food Grade Lubricants


          โรงงานอุตสาหกรรมแทบทุกแห่งมีการนำFood Grade Lubricantsเข้ามาใช้ในงาน และช่วยให้กระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสาเหตุหลักๆ ที่เจ้าของกิจการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์ฟู้ดเกรด คือ
  1. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันหรือFood Grade Lubricants เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่ผลิตมานั้นปลอดภัย ตั้งแต่ขบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค
  2. เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตด้านชื่อเสียง เพราะหากเกิดเหตุการณ์เลวเร็วขึ้น ผู้ผลิตก็จะต้องเสียชื่อเสียง ดังนั้นในการใช้Food Grade Lubricantsหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นฟู้ดเกรด เป็นสิ่งหนึ่งที่จะกะรันตีได้ในระดับหนึ่งว่าสินค้าของคุณปลอดภัย
          ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือผู้ผลิตเองต่างก็ต้องเชื่อมั่นในความปลอดภัย และผู้ผลิตก็จะต้องคำนึกถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ทั้งนี้ก็รวมถึงชื่อเสียงเรื่องคุณภาพของสินค้าที่นำมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค