วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

เครื่องทำข้าวโพดคั่วหรือป๊อปคอร์น

          ส่วนประกอบของเครื่อง ไฟแสดงสถานะการทำงาน, กำลังไฟที่ใช้ 500 วัตต์, แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์, น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม, เครื่องทำป๊อปคอร์น, ฝาปิดสีใส, ใบพัดหรือแกนที่ใช้สำหรับคนป๊อปคอร์นแบบอัตโนมัติ, คู่มือการใช้งานและ ใบรับประกันสินค้า

วิธีการใช้งานเครื่องทำป๊อปคอร์น
  • ดูแลรักษาความสะอาดพร้อมทั้วเช็ดเครื่องให้แห้งก่อน
  • วอร์มหรืออุ่นเครื่องด้วยการเสียบปลั๊กทิ้งไว้โดยไม่ต้องใส่วัตุดิบเข้าไป
  • ใส่เมล็ดข้าวโพดที่เตรียมไว้ลงไปในเครื่องทำข้าวโพดคั่วที่อุ่นไว้แล้ว
  • ใส่เครื่องปรุง รสชาดที่ต้องการลงไป เช่น น้ำมันพืช เนย เกลือ คาราเมล ช๊อกโกแล็ต เป็นต้น
  • ปิดฝา
  • เมื่อเมล็ดข้าวโพดเริ่มสุกอย่างทั่วถึง ด้วยการสังเกตุจากเมล็ดข้าวโพดพอง และแตกออก
  • เปิดฝาเพื่อให้ข้าวโพดที่สุกล่วงลงใส่ภาชนะที่เตรียมไว้
  • ใส่บรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้ พร้อมเสริฟได้ทันที

          ถ้าจะให้ดีต้องมีเครื่องสำหรับอุ่นป๊อปคอร์นมื่อสุกแล้ว เพราะหากปล่อนทิ้งไว้แล้วข้าวโดคั่วจะไม่กรอบ เย็นและไม่อร่อย